Waarom pionieren?

Christelijk geloof heeft in onze samenleving sterk aan betekenis ingeboet. Dat is jammer, want belangrijke waarden als barmhartigheid, verlangen naar recht, belangeloze liefde en uitzicht op een nieuwe aarde komen daarvandaan.

Juist nu veel kerkdeuren dichtgaan willen christelijke pioniers zoeken naar nieuwe wegen voor geloof. Niet binnen de kerkmuren of de theologie, maar juist daarbuiten. In buurten en tussen de mensen in. Ooit is de christelijke kerk begonnen als een hachelijk  experiment in grote steden met kleine huisgemeentes die zich verbonden met de mensen aan de onderkant. Op pioniersplekken wordt dat opnieuw geprobeerd met steun van de landelijke protestantse kerk. Betondorp Bloeit is zo’n pioniersplek.

We hebben geen eigen ruimte of geld, maar wel een ander kapitaal: solidariteit met mensen, het talent om relaties te leggen, en verlangen naar gemeenschap. Zo proberen we volgeling van Jezus te zijn. Samen met mensen uit de buurt zoeken we naar God en zijn missie voor deze wereld.

Hoe pionieren we?

Door samen de buurt in te trekken, contacten te leggen, en te luisteren. We gaan naar het buurthuis, de kapper, de fysiotherapeut, de nagelstudio, de supermarkt, het buurtcafé, de bakker en bezoeken mensen thuis. Samen met buurtbewoners ondernemen we kleine acties zoals een inzameling voor de voedselbank of een kerstfeest.

We willen graag deel uitmaken van het leven in deze bijzondere buurt en mensen met elkaar verbinden.