Missie en visie

Betondorp is een wijk van de stad die bekendstaat als achterstandswijk (ouderen, laag opgeleiden, kansarmen) maar momenteel grote veranderingen doormaakt. Er worden koopwoningen gerealiseerd en er is een toenemende groep van gezinnen komen wonen. De buurt is ingericht vanuit socialistische beginselen, zonder kerk, en er is slechts een enkeling betrokken bij de moedergemeente in de Watergraafsmeer.

In het licht van het evangelie willen we graag missionair aanwezig zijn in deze buurt. Ons verlangen is om mensen te bereiken die geen band met de bestaande kerk hebben. Bij hen willen we ons aansluiten. We willen discipel van Jezus zijn door dienstbaar te zijn aan die mensen en de kwaliteit van samenleven te helpen verbeteren. Dat doen we door heel concreet mee te doen met buurtinitiatieven en door zelf activiteiten te starten die de buurt ten goede komen. Graag willen we mensen in contact brengen met het evangelie door waarachtig en betrouwbaar te zijn in wat we doen en de liefde boven alles te stellen. “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad” is onze opdracht.

We dromen ervan om in Betondorp een gemeenschap te stichten van mensen die op zoek willen gaan naar God en God bij hun leven willen betrekken.

Missie en visie in video