Activiteit: De Meepraters

De Meepraters: een gesprek met de bewoners van het woonzorgcentrum in de buurt met een verstandelijke beperking. Zij horen ook bij ons!

De Meepraters zijn een bijbelkring voor bewoners van het woonzorgcentrum van Philadelphia aan Anfieldroad, vlakbij de Brinkstraat in Betondorp. Philadelphia is een grote zorginstelling die mensen met een beperking ondersteunt bij het inrichten van hun eigen leven. Van oorsprong is het een organisatie op christelijke grondslag en vanuit die verbinding is het contact ontstaan met de classicale cie. voor het pastoraat aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze commissie faciliteert vanuit de Protestantse Kerk zorg en aandacht voor bewoners met een christelijke achtergrond. Via ds. Margrietha Reinders en haar team draagt de buurtkerk Betondorp Bloeit hieraan bij met activiteiten, persoonlijk contact en de bijbelkring. De bewoners worden hartelijk opgenomen in onze gemeenschap.